Om mig och Millitext

Välkommen!

Jag som driver Millitext heter Camilla och jag startade upp företaget under sommaren 2012. Jag började dock min översättarbana redan 2008. Jag kommer från Stockholm men bor numera i Uppsala där jag jobbar från mitt hemmakontor. Jag översätter från engelska och norska till svenska och tar mig an de flesta sorters texter. Jag översätter även för film och tv samt korrekturläser och granskar texter och transkriberar intervjuer och gruppsamtal.

Jag har en kandidatexamen i översättning från Tolk- och översättar-
institutet vid Stockholms universitet med fokus på översättning inom näringsliv och förvaltning samt skönlitteratur. Jag passade även på att läsa en kurs i ekonomi för tolkar och översättare under min tid på Stockholms universitet. Tidigare har jag läst både engelska och svenska på Södertörns högskola.

Under hösten/vintern 2013 bodde jag i Luxemburg och översatte texter och jobbade med terminologi för Europaparlamentet och 2015 jobbade jag som undertextare i London vid sidan om mina frilansuppdrag. Jag är associerad medlem i Sveriges Facköversättarförening.