Korrektur

Då det är lätt att stirra sig blind på sin egen text är det alltid lämpligt att låta någon annan korrekturläsa innan den går till tryck. Jag korrekturläser gärna din bok, uppsats, artikel, hemsida, manual, recept eller dylikt och rättar till mindre och större fel. Ska jag bara titta på stavfel, interpunktion, syftningsfel och liknande eller vill du att jag granskar texten mer grundligt och vid behov skriver om hela meningar för bättre flyt? Granskningens omfattning bestäms alltid enligt överenskommelse med dig som uppdragsgivare. Jag korrekturläser enbart svenska texter.

Priset för korrektur/granskning är 400 kr/timme exkl. moms

Kontakta mig och bifoga gärna hela eller ett utdrag ur den aktuella texten.