Transkribering

Jag transkriberar gärna dina inspelade tal, intervjuer och gruppsamtal, enbart på svenska. Som regel brukar det ta 3-5 gånger den inspelade tiden. Ju fler personer som talar, ju sämre ljudkvalitet och ju mer specialiserat ämnesområde desto längre tid tar transkriberingen.

Schablonpriset för transkribering av en intervju med två talare är 1500 kr/inspelad timme exkl. moms. Vill du ha en mycket detaljerad transkribering med alla ljud, pauser, mummel och hummanden markerade blir priset för en intervju med två talare 1800 kr/inspelad timme exkl. moms. För varje extra talare utöver de två första tillkommer 100 kr/inspelad timme. Jag behandlar alltid ditt inspelade material med största sekretess.

Hör av dig direkt med en ljudfil eller en beskrivning av ditt projekt.