Översättning

Jag översätter från engelska till svenska och tar mig an alla möjliga sorters texter, både skönlitterära och facktexter. Jag översätter gärna inom ämnen som ekonomi, EU-relaterade texter, förvaltning, forskning, politik, trädgård & odling, marknadsföring och även artiklar, romaner, hemsidor, spel, manualer, recept, stickmönster med mera. Jag översätter dock ej mycket specialiserade tekniska texter och inte heller texter inom områdena juridik och medicin.

Mitt schablonpris för översättning är 1,20 kr/ord exkl. moms men priset kan variera något beroende på...

  • Deadline – en mycket kort deadline kan dra upp priset, en generös deadline kan dra ner det
  • Uppdragets storlek – ett större uppdrag kan dra ner priset något
  • Ämnesområde – en allmän och enkel eller en mycket specialiserad text kan påverka priset
  • Relevanta hjälpmedel – kan du som uppdragsgivare förse mig med relevanta referenstexter, interna termordlistor eller kanske en kontaktperson kan detta ge dig ett något lägre pris

Kontakta mig för en offert och bifoga om möjligt ett utdrag eller hela texten. Berätta gärna lite om projektet. Var ska texten publiceras och för vilken målgrupp? Tänk på att ju mer jag vet om ditt projekt, desto bättre kan jag utföra jobbet. Om jag av någon anledning inte har möjlighet att ta mig an ditt projekt så hör jag mig gärna för bland mina kollegor.